Venster sluiten

Uitleg werkwijze numerologie

De numerologie of getallenleer is een wiskundige wetenschap. In de 6e eeuw voor Christus maakte Pythagoras reeds gebruik van de leer der getallen. Daarbij is numerologie een afgeleide van het Joods kabbala en is de numerologie eveneens van grote betekenis geweest voor de Mixteken, Zapoteken, Azteken en Maya's.  Deze vorm van orakelen werden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de persoonlijkheden en bepaalde gebeurtenissen.

Door middel van de geboortedatum en de geboortenamen is het mogelijk om vele dingen uit uw eigen leven en contacten met andere mensen te herkennen en te ervaren. Het belangrijkste vind ik persoonlijk de bewustwording die optreedt als we gaan werken met numerologie. U kijkt vanuit een andere hoek naar uw eigen leven en naar het leven van anderen.

De meeste informatie wordt uit de geboortedatum gehaald. Hierbij werken we met de geboortedag, -maand, -jaar en bestemmingsgetal.
(Het bestemmingsgetal wordt ook wel het karmische getal of lotsbestemming genoemd.)
De eerste drie spreken voor zich. Het bestemmingsgetal is hèt getal dat u vertelt wie u bent, wie u zou willen zijn en wat uw lessen zijn om dat te bereiken. Dit getal hoort bij u en dat zult u dan ook zo ervaren als we werken met numerologie. Het bestemmingsgetal is de som van de dag, maand en jaar van uw geboortedatum.