Venster sluiten

Diverse onderwerpen

Bestemmingsgetal

Toelichting: dit wordt ook wel het karmische getal of lotsbestemming genoemd. We gaan uit van de geboortedatum en nemen de som van de dag, de maand en het jaar. Dit getal geeft aan wat u dit leven moet gaan leren, uw doel op aarde. Het zal u zeker bekend voorkomen.

De grote levenscycli

Toelichting: het leven van de mensen wordt verdeeld in drie cycli. Elke cyclus of tijdsruimte beslaat een periode van 28 jaar. Het getal wat bij deze cyclus hoort geeft aan wat u moet (mag) gaan leren.

  • 1e cyclus = 0-28 jaar
  • 2e cyclus = 28-56 jaar
  • 3e cyclus = 56 jaar tot aan de dood

De kleine levenscycli (persoonlijke jaren)

Toelichting: elk jaar in ons leven geeft ons de mogelijkheid om iets te leren. Bij elk levensjaar “hoort” een levensles of ervaring. Zo kunnen we beter inschatten wat er dat jaar van ons verwacht wordt. Zo zal het ene jaar van u verwachten om de nodige zaken af te sluiten en een ander jaar laat u zien dat er meer rust ingebouwd dient te worden.

Optreden naar buiten (ascendantgetal)

Toelichting: dit wordt ook wel de uitstraling of ascendantgetal genoemd. Het cijfer dat ontstaat door alle letters, met bijbehorende getallen, van de volledige geboortenamen bij elkaar op te tellen geeft dit aan. Het ascendantgetal geeft aan hoe mensen u zien. Dat hoeft dus niet te beteken dat u ook altijd zo bent.

De geboortedatum

Toelichting: dit is het getal waarop u geboren bent. Voorbeeld: 16 december is dus de 16. Elk getal van 1 t/m 31 heeft een duidelijk omschreven boodschap of geeft de nodige eigenschappen weer.

Het ware innerlijk

Toelichting: Het ware innerlijk is datgene wat we graag zouden willen zijn. Het is ons innerlijk, ons gevoel dat onze principes en gedachten beïnvloed. Het ware innerlijk bepaalt ons laten en doen.

Het eigen hart (hartenwens)

Toelichting: Het eigen hart (hartenwens) geeft aan wat u eigenlijk had willen en dus had moeten zijn. Dit geeft voor een groot gedeelte onze persoonlijkheid weer. Let wel op dat dit getal wel generaliseert. Een gedeelte is op u van toepassing, een gedeelte niet. De toelichting bij de cijfers hoeft dus niet aan de buitenkant zichtbaar te zijn. Alleen de persoon die besproken wordt, zal zichzelf daarin herkennen.

De karmische lessen (onderbewustzijn)

Toelichting: karmische lessen zijn situaties en ervaringen die we in het leven geweigerd hebben het hoofd te bieden of waarop we 'verkeerd' hebben gereageerd. Het leven blijft ons die situaties voorschotelen totdat we ze begrijpen en er iets van leren. Deze ervaringen nemen we dan mee. We kunnen dan op een rustiger manier verder met ons leven. Het wordt met deze wijsheid een stuk gemakkelijker, mooier en waardevoller.

Sleutelgetal (optreden naar buiten)

Toelichting: dit is de sleutel (vaardigheden & talenten) waarmee we de diverse deuren in het leven kunnen openen. Let wel, het is ook mogelijk dat de deur aan de andere kant op slot is gedraaid zodat uw sleutel niet altijd zal werken.
Bekijk dit sleutelgetal altijd samen met de lotsbestemming (de som van de dag, de maand en het jaar). Op deze manier krijgen we de meeste informatie door over ons zelf.

De uitdagingen

Toelichting: de uitdaging is de valkuil die we moeten overwinnen om uiteindelijk de lotsbestemming te bereiken. Deze uitdagingen hebben te maken met materiële zaken en relaties die we met andere mensen onderhouden. Dit zal voor ons innerlijke als uiterlijke vaak veel kracht vragen. Gaan we aan deze uitdagingen voorbij, dan kunnen problemen in de toekomst die te maken hebben met die uitdaging, grote gevolgen hebben.

De torens

Toelichting: uitdagingen zijn de valkuilen en struikelblokken, torens wijzen ons de weg hoe we ons pad kunnen effenen. Ze helpen ons om een groter succes van ons leven te maken en onze lotsbestemming te vervullen. De invloed van de toren is kalm en subtiel, maar toch diep en zeker. De torens geven ons het gevoel dat we ons soms onbevredigd gaan voelen t.a.v. ons zelf, vriendschappen, levensstijl, werk…….

De torens leren ons:

  • omgaan met gebeurtenissen
  • ontwikkelen van eigenschappen & kundigheden die ons tot steun kunnen zijn
  • kweekt de juiste houding aan, geeft de juiste reacties. Laat deze uiteindelijk bij ons normale gedragspatroon gaan horen.

Benadering en aanpak

Toelichting: iedereen heeft zijn eigen benadering en aanpak voor het reageren en oplossen van situaties en problemen. Hebben we hier inzicht in dan is het handig om te weten hoe iemand zal handelen bij bepaalde situaties.

De belangrijkste neigingen

Toelichting: dit zijn de getallen wat we het liefst doen. Dat wil niet zeggen dat we dat ook doen! Het getal dat in de volledige naam het vaakst voorkomt geeft aan wat we het liefste doen.

Het grondvestgetal of fundamentgetal

Toelichting: het grondvest of fundament is de belangrijkste ondersteuning naar buiten toe. Het geeft aanwijzingen hoe de persoon naar buiten optreedt. Vooral in de eerste levensjaren is dit getal van grote invloed op het individu. 

De rode draad in iemands leven

Toelichting: er zijn momenten in het leven waarop je terug kijkt op de weg die je al hebt afgelegd. En dan is er de mogelijkheid dat je inziet en herkent dat er een rode draad door jouw leven loopt. Een rode draad die aangeeft dat je altijd aan het werk bent, dat je voortdurend conflicten laat liggen of dat je op zoek bent naar vrijheid die je nodig hebt om evenwicht in je leven te creëren.