Venster sluiten

Fouten of je lessen leren

Vertoeven wij hier op aarde onder anderen om verschillende zaken onder de knie te krijgen en de nodige levenslessen te leren? Mogen we iets leren door verschillende dingen te ervaren. De informatie die daar uit voortkomt, verzamelen we in onszelf en in de loop van ons aardse bestaan krijgen we regelmatig de mogelijkheid aangeboden om voor de diverse ervaringen een examen te doen. Slagen we voor deze examens dan leren we het leven steeds beter begrijpen. Een maal geslaagd voor dit onderdeel geeft het ons de kans en vermogen om in soortgelijke situaties niet meer te falen, te zakken. We maken niet meer dezelfde “fout” en krijgen uiteindelijk de kans om gelukkig(er) te worden. Zowel de plezierige als minder plezierige ervaringen kunnen bijdragen tot een rijker en waardevoller leven. Als we de lessen maar willen leren en uiteindelijk slagen voor de examens van het leven.

Vanaf onze geboorte start het moment dat we vrijwel alles wat bij ons binnenkomt opslaan. We herkennen het geluid van onze moeder. We voelen de warmte en veiligheid bij haar of iemand anders die ons verzorgt en de nodige liefde geeft. We herkennen de vriendelijke en zachte stem maar ook een krachtige en boze stem. We leren snel en veel in de eerste jaren van ons leven. En deze lessen hebben we nodig om ons als mens verder te ontwikkelen.

We worden ouder. Ons genetisch materiaal en de omgeving bepalen hoe we er als individu uit gaan zien. Onze persoonlijkheid en ons innerlijke worden gevormd. Elke dag veranderen we. De ene periode wat meer dan een andere periode. Maar stil blijven staan is  onmogelijk als je deel uit wilt maken van het leven. We leren van zowel de plezierige en positieve dingen als van de negatieve en pijnlijke dingen. De pijnlijke ervaringen hebben veelal een compleet andere uitwerking dan de positieve. Vooral in het begin van ons leven ervaren we de pijnlijke momenten alleen maar als negatief. Toch kunnen ook deze ervaringen, zeker op latere leeftijd, een positieve uitwerking hebben op ons functioneren als mens. Zetten we het negatieve niet om in een positief “iets”, dan ligt de verharding op de loer.

Het is ons als mens niet vreemd dat we over het algemeen erg trage studenten zijn. En dan doel ik op, het leren omgaan met bepaalde situaties en gevoelens. Hoe vaak horen we ons of iemand uit de omgeving niet zeggen. “Dat heb ik weer”, of “nu maak ik weer dezelfde fouten”. Kennen we niet iemand uit de omgeving die altijd “verkeerde” vriendjes heeft? Iemand die beroepen kiest die totaal niet passen bij deze persoon? Vaak ziet de omgeving het al wel maar de persoon zelf, die het aangaat, nog niet.

De levenslessen stapelen zich op. Het is niet de bedoeling om ze allemaal op te slaan en er vervolgens niets meer mee te doen of naar om te kijken. De mooie ervaringen koesteren we als dierbare herinneringen. Ze geven ons een plezierig gevoel. Negatieve en pijnlijke ervaringen slaan we niet alleen op als onprettige herinneringen maar we nemen ze ook mee in ons “gevoel” ons “innerlijke”. Soms stoppen we ze echter zo ver weg dat we ze zelfs niet meer herkennen en zelfs “vergeten”. Bij een herhaling van een zelfde onprettige of pijnlijke ervaring stapelen de bijbehorende emoties zich op als deze niet verwerkt zijn of als er niets mee gedaan is.  Soms kom je mensen tegen in je leven die jou op een kwetsende manier benaderen wat jij op dat moment niet begrijpt en kunt plaatsen. Het plotseling uitvallen van een leraar naar jou toe omdat jij even niet stilzat. Een gebaar van een automobilist omdat jij niet snel genoeg, in zijn ogen, aan de kant gaat. Hoort deze “aanval” bij jou? Ben jij het probleem? Nee, jij bent op dat moment voor die persoon “de druppel”. Vóór jou, had deze persoon al de nodige ervaringen. Op deze ervaringen zijn, op het moment dat dat plaatsvond, niet op de juiste manier gereageerd. Niet alleen naar die ander toe, wie het aangaat. Maar ook niet naar zichzelf toe. Op deze manier doe je jezelf en die ander tekort.

Het is jammer dat we als mens vaak niet doorhebben dat we elke dag weer de nodige lessen aangeboden krijgen en dat we daar iets mee mogen en kunnen doen. We zien om ons heen mensen overspannen worden. We worden zelf in een hoek gedrukt en laten dat herhaaldelijk gebeuren. Soms ons hele leven. Waarom leren we wel op school uit boekjes, van het Internet, de praktijk en van de docenten, en leren we vaak zoveel trager van alle “docenten” om ons heen die we dagelijks en overal ontmoeten? Elke persoon die we ontmoeten en waar we een relatie mee hebben, hoe kort deze ook mag duren, brengt bij ons een verandering teweeg. We herhalen op ieder moment een levensles of we leren een nieuwe. Ons gevoel geeft altijd aan of dit een plezierige les is of niet. Is het een onplezierige les dan moeten we met het gevoel dat daaraan gekoppeld is, iets doen. We moeten het gevoel “teruggeven”, daar waar het thuis hoort, bij die ander. Als iemand jou kleineert, en jij laat dat toe, dan ga jij met een rotgevoel verder, en de persoon die dat bij jou veroorzaakt waarschijnlijk niet. Of heeft er soms geen weet van. Reageer jij vanuit jouw gevoel, dat aangeeft dat het een onprettige situatie is, en geef je duidelijk aan dat jij hier niet van gediend bent, dan ligt het probleem niet meer bij jou. Je hebt het terug gegeven. En deze persoon, de ontvanger, kan nu aan de slag. Hij of zij “moet” er nu iets mee gaan doen. Of zo niet………dan stapelt bij deze persoon dit soort ervaringen op. Ieder mens krijgt de nodige lessen te leren.

De gemiddelde mens leert traag. Regelmatig maken we dezelfde “fouten”. We zien ze vaak niet eens. Laat staan dat we ze herkennen. Als we een relatie beëindigen vanwege geweld, dan is het niet vreemd dat onze volgende relatie er weer een is waar geweld in voorkomt. “Dat heb ik weer”. Inderdaad, dat heb jij weer. En als je dat al ziet en herkent dan ben je als eerste verplicht naar jezelf toe, en als tweede naar die ander, dat je er iets mee gaat doen. Ga niet verder met datgene wat je altijd al deed. Uit ervaring weet je dat dat niet heeft gewerkt. Ga niet dezelfde eindeloze discussies aan die op de manier zoals jij ze aangaat niet werken. Leer ervan. Verander je strategie en je gedrag. Reageer vanuit je gevoel, zonder de angst die alles blokkeert. Leer van je levenslessen, die door ons zo vaak als “fouten” worden gezien. Mensen maken alleen fouten als ze met de ervaringen niets doen, niets leren. En continue zakken voor het examen wat elke dag weer afgenomen kan worden. Ben je geslaagd voor een onderdeel, dan zul je hierbij geen “fouten” meer maken.

“Iets opgeven of jezelf veranderen is vaak niet een teken van zwakte. Het geeft aan dat je iets geleerd hebt. Het heeft je veelal dus wijzer en sterker gemaakt”

“Dit moment is de perfecte leraar en het is altijd bij ons”

“Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken”.