Venster sluiten

Voorlopige informatie boek kindernumerologie

Het boek kindernumerologie waar ik nú mee bezig ben, komt tot stand na een rijk leven vol van ervaringen en daarmee leren omgaan. Naast de nodige persoonlijke lessen heb ik ontroerende momenten mogen beleven. En als je daar op een bepaalde manier mee leert om te gaan en je de lessen herkent en leert, kun je het leven gaan zien als één grote ontdekkingstocht.

De reden dat ik dit boek schrijf is omdat het zeker een bijdrage zal kunnen gaan leveren (om vooral gevoels-) jongeren te bereiken die niet altijd binnen de huidige hulpverlening hun weg kunnen vinden. Ook jongeren en volwassenen die nieuwsgierig zijn naar hun zelf en geen hulpvraag hebben, zullen de nodige informatie ervaren als een verrassende herkenning en verrijking. Dat je niet alles zèlf persoonlijk hoeft te ervaren om de lessen te leren weet een ieder. Dit boek kan ook zeker een bijdrage leveren om jongeren en volwassenen te begeleiden om meer inzichten en bewustwording te krijgen en uiteindelijk een gelukkiger leven. Na vele gesprekken met diverse mensen uit alle lagen van de bevolking, ben ik er zeker van dat je mensen kunt voorbereiden om bewuster die keuzes te gaan maken die echt bij hún leven horen. Vooraf moeten dan wel de nodige inzichten verkregen zijn om uiteindelijk datgene te kiezen wat bij dàt moment past. Dat wat je mag leren is niet altijd leeftijd gebonden. Bepaalde lessen kunnen naar voren gehaald worden en eerder geleerd worden. Denk maar aan opkomen voor jezelf, bescheiden zijn, luisteren naar elkaar. Is een bekend Nederlands gezegde niet, ‘jong geleerd is oud gedaan’.

Het is nú de tijd om met mijn levenservaringen dit boek te schrijven. Gebruik makend van degene die ik nu ben en de numerologie heb ik iets ontwikkeld wat de naam kindernumerologie zal gaan dragen. Een vorm van numerologie die volledig vernieuwend is. Het laat in zeven stappen zien wie je nu bent, wie je kunt worden, wat je valkuilen, jouw lessen en talenten zijn. Daarbij maak je gebruik van de geschreven stukjes die herkenbaar zullen zijn, van dierafbeeldingen en vragen/opdrachten om jezelf in jouw kracht en energie te zetten. Het is niet nodig om het volledige boek door te werken om dat te gaan ervaren. De cijfers in jouw geboortedatum leiden jou door dit boek. Laat je verrassen. Er zijn al meerdere mensen jou vóór geweest die dat hebben mogen ervaren als zeer positief en verhelderend.

Naast de nodige teksten is er dus gebruik gemaakt van dierafbeeldingen met korte samengevatte opmerkingen die ‘bij jou horen’. Deze afbeeldingen zullen herkenbaar voor jou zijn. Door ze regelmatig te bekijken en te lezen zul je gaan ervaren dat ze in jouw systeem gaan zitten. Dingen die je aangeleerd hebt en die niet (meer) bij jou horen kun je daardoor sneller afleren en loslaten. Je ontwikkelt jouw talenten, opent nieuwe deuren en ziet dat veranderingen vanuit jou kunnen gaan komen. Jij kunt vroeg (of laat)voor een groot gedeelte jouw eigen leven creëren en het daarbij behorende geluk. Dat is jòuw keus.

Het laatste deel van het boek bestaat uit de nodige ‘levenslessen’. Persoonlijke ervaringen en conclusies die een ieder van jullie zeker zal herkennen. Tijdens het lezen daarvan voel je dat je niet alleen staat en dat alles een reden heeft…….. Probeer te leren, te accepteren en ga verder. En dat daar moed voor nodig is zal niemand ontkennen. Raak niet verhard en wordt niet verbitterd door het leven. Wordt iemand die wat uit te dragen heeft. Op een positieve en inspirerende wijze.

Theo